18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 4/7 maddesinde 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dahil)  önceki Borsa aidatlarının yapılandırılması düzenlenmiş olup,  ilgili madde gereği; geçmiş dönemlere ait ödenmeyen  aidatların faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar affedilecektir.

Üyelerimizin 31 Temmuz 2017 tarihine kadar Borsamıza bir dilekçe ile başvurması şarttır.

Borçlarını yapılandıran üyelerin;

  1. Yıllık aidat asıl tutarlarına işleyen Tüm Faizleri Silinecek ve
  2. 2016 Yılı ikinci taksiti dahil önceki yıllara ait olan tüm borçları 6 Eşit Taksite bölünecek veya isteğe bağlı Peşin ödenecektir.